Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Απο τις νεώτερες τεχνικές… Στο εργαστήριο είναι δυνατή πλέον η εκτέλεση, σε κατάλληλους ασθενείς, της μελέτης EXERCISE ECHO (Υπέρηχοκαρδιογράφημα υπό Πίεση) με ή χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ακουστικού σκιαγραφικού παράγοντα–τεχνική που υπο τις σωστές προυποθέσεις...