Το όραμά μας

Το όραμά μας

  Όραμα μας είναι η κατάκτηση του καλύτερου αποτελέσματος με την εφαρμογή των αρχών της βασισμένης στις αποδείξεις ιατρικής (evidence based medicine) σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη προσέγγιση στις ξεχωριστές ανάγκες των ασθενών...