Έλεγχος νεαρών ατόμων προ της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες

Έλεγχος νεαρών ατόμων προ της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες

Οι αιφνίδιοι θάνατοι νεαρών ατόμων (ηλικία < 35 ετών) κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων αποτελούν τραγικά γεγονότα με σημαντικό αντίκτυπο στη κοινωνία. Αφενός εξαιτίας της πολύ μικρής ηλικίας στην οποία επισυμβαίνουν, αφετέρου εξαιτίας της φαινoμενικής...