Ωράριο

Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού:

Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 21.00

Με γνώμονα τον ασθενή

Η Καρδιολογία εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Είναι κοινή γνώση μεταξύ των ειδικών ότι η εγκυρότητα μιας μελέτης με υπερήχους εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την ειδική εμπειρία και τεχνική κατάρτιση του διενεργούντος την εξέταση. Από την άλλη μεριά η νέα γενιά...

Υπηρεσίες

Απο τις νεώτερες τεχνικές… Στο εργαστήριο είναι δυνατή πλέον η εκτέλεση, σε κατάλληλους ασθενείς, της μελέτης EXERCISE ECHO (Υπέρηχοκαρδιογράφημα υπό Πίεση) με ή χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ακουστικού σκιαγραφικού παράγοντα–τεχνική που υπο τις σωστές προυποθέσεις...

Εμπειρία

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου στο τομέα των υπερήχων, η εμπειρία και η ειδική μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στις ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, μου δίνουν την αυτοπεποίθηση να συμβάλλω και εγώ απο τη μεριά μου σε μια ποιοτική και υπεύθυνη προσέγγιση στο χειρισμό του καρδιολογικού...