Διοισοφαγείο Υπερηχοκαρδιογράφημα

  • Δυνατότητα χρήσης παραπεμπτικού από ασφαλιστικό ταμείο σε συμβεβλημένες κλινικές (Βιοκλινική & Ευρωκλινική Αθηνών).
  • Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, όταν είναι αναγκαίο, με βαθειά μέθη παρουσία αναισθησιολόγου γεγονός το οποίο επιτρέπει την αποφυγή μεγάλης ταλαιπωρίας.
  • Εφαρμόζεται όλο το φάσμα των σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης ανάμεσα στις οποίες και η τρισδιάστατη διοισοφαγεία μελέτη (3D TEE), η πλέον εξελιγμένη τεχνική που εξασφαλίζει πολύτιμες πληροφορίες γις πλήθος παθολογικών καταστάσεων.