ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε ασυμπτωματικά άτομα (άνδρες άνω των 40 ετών και γυναίκες άνω των 50 ετών) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ καρδιαγγειακού κινδύνου-όπως μπορείτε να προσδιορίσετε με τον υπολογισμό του HEART SCORE-προτείνουμε τα παρακάτω Εξειδικευμένα Προγράμματα:

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ CHECKUP

Καρδιά-Αγγεία (CardioVascular) 1

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Hιgh sensitivity CRP (υψηλής ευαισθησίας) (bedside)
 • Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη (Ankle-Brachial Index)
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος καρωτίδων για έλεγχο πάχους έσω-μέσου χιτώνα και παρουσία αθηρωματικών πλακών
 • Καρδιολογική εκτίμηση

 

Καρδιά-Αγγεία (CardioVascular) 2

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Hιgh sensitivity CRP (υψηλής ευαισθησίας) (bedside)
 • Μικροαλβουμίνη δείγματος ούρων(bedside)
 • Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη (Ankle-Brachial Index)
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος καρωτίδων για έλεγχο πάχους έσω-μέσου χιτώνα και παρουσία αθηρωματικών πλακών
 • Μέτρηση σκληρότητας αορτής (Carotid to Femoral Pulse Wave Velocity)
 • Καρδιολογική εκτίμηση

 

Καρδιά-Αγγεία Τυπικό (CardioVascular Standard)

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Hιgh sensitivity CRP (υψηλής ευαισθησίας) (bedside)
 • Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη (Ankle-Brachial Index)
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος καρωτίδων για έλεγχο πάχους έσω-μέσου χιτώνα και παρουσία αθηρωματικών πλακών
 • Καρδιολογική εκτίμηση
 • Triplex καρδιάς
 • Δοκιμασίακόπωσης

 

Καρδιά-Αγγεία Πλήρες (CardioVascular Full)

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Hιgh sensitivity CRP (υψηλής ευαισθησίας) (bedside)
 • Μικροαλβουμίνη δείγματος ούρων(bedside)
 • Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη (Ankle-Brachial Index)
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος καρωτίδων για έλεγχο πάχους έσω-μέσου χιτώνα και παρουσία αθηρωματικών πλακών
 • Μέτρηση σκληρότητας αορτής (Carotid to Femoral Pulse Wave Velocity)
 • Καρδιολογική εκτίμηση
 • Triplex καρδιάς
 • Δοκιμασίακόπωσης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Υπέρταση Βασικό

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Hιgh sensitivity CRP (υψηλής ευαισθησίας) (bedside)
 • Μικροαλβουμίνη δείγματος ούρων(bedside)
 • Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη (Ankle-Brachial Index)
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος καρωτίδων για έλεγχο πάχους έσω-μέσου χιτώνα και παρουσία αθηρωματικών πλακών
 • Μέτρηση σκληρότητας αορτής (Carotid to Femoral Pulse Wave Velocity)
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εκτίμηση

Υπέρταση Πλήρες

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Hιgh sensitivity CRP (υψηλής ευαισθησίας) (bedside)
 • Μικροαλβουμίνη δείγματος ούρων(bedside)
 • Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη (Ankle-Brachial Index)
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος καρωτίδων για έλεγχο πάχους έσω-μέσου χιτώνα και παρουσία αθηρωματικών πλακών
 • Μέτρηση σκληρότητας αορτής (Carotid to Femoral Pulse Wave Velocity)
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εκτίμηση
 • Περιπατητική 24ωρη καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης