Υπέρταση Πλήρες

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Hιgh sensitivity CRP (υψηλής ευαισθησίας) (bedside)
  • Μικροαλβουμίνη δείγματος ούρων(bedside)
  • Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη (Ankle-Brachial Index)
  • Υπερηχογραφικός έλεγχος καρωτίδων για έλεγχο πάχους έσω-μέσου χιτώνα και παρουσία αθηρωματικών πλακών
  • Μέτρηση σκληρότητας αορτής (Carotid to Femoral Pulse Wave Velocity)
  • Triplex καρδιάς
  • Καρδιολογική εκτίμηση
  • Περιπατητική 24ωρη καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης