ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Εξειδίκευση στις Νεώτερες Τεχνικές Υπερηχοκαρδιογραφίας

Συνεργάτης Β’ Καρδιολογικής Κλινικής νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ»-Όμιλος ΥΓΕΙΑ

Άδειες

Άδεια εκτέλεσης υπερήχων Καρδιολογίας για τις Νεώτερες Τεχνικές (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, χρήση ακουστικών παραγόντων αντίθεσης, διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία, ιστικό Doppler, color kinesis, αρμονικές συχνότητες απεικόνισης), Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 17/07/2007. Εξειδίκευση στις Νεώτερες Τεχνικές Υπερήχων Καρδιάς.

Άδεια εκτελέσεως Υπερήχων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 17/01/2002.

Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα ( Courses ) Πιστοποιήσεις

«Τετραδιάστατη Υπερηχογραφία & Πολυδιάστατη Απεικόνιση, 4D Διαθωρακική και 4D Διοισοφάγειος Υπερηχοκαρδιογραφία στην Κλινική Πράξη» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διεθνούς Ακαδημίας Ιατρικής Υπερηχογραφίας, Βερολίνο.

Πιστοποιημένος στην ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Advanced Cardiac Life Support, eACLS). Αρ. Πρωτ. 2730-Σεμινάριο Ανανηπτών 29/11-1/12/2013, American College of Emergency Physicians.

Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στις Νεώτερες Τεχνικές Υπερήχων Καρδιάς στη Μονάδα Υπερήχων, 1η Καρδιολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (7/11/2005-8/5/2006).
Επιστημονικός Συνεργάτης Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (26/06/2004 έως 20/04/2005).
Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γεν. Κρατικού Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» (11/03-11/09/2002).
Ειδίκευση στην Καρδιολογία στο ΠΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”.
Ειδίκευση στην Παθολογία στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Γενικού Περιφερειακού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά “Μεταξά” (25/04/1995-13/05/1997).
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1985-1991).

Συνεχής δια βίου εκπαίδευση

Συμμετοχή με εργασίες και παρακολούθηση σε περισσότερα από 80 Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Προσκεκλημμένος ομιλητής και προεδρείο σε αρκετές επιστημονικές εκδηλώσεις.

Προϋπηρεσία

Συνεργάτης Β’ Καρδιολογικής Κλινικής νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ»-Όμιλος ΥΓΕΙΑ (από 01/01/2014). Ευθύνη εσωτερικών ασθενών και τακτική συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών & Απινιδωτών ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο «ΜΗΤΕΡΑ».
Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών (από 11/2003). Τμήμα Πυρηνικής Καρδιολογίας (από 01/02/2003 έως 31/10/2003).
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών-Κλινικής Ψυχικού (01/2002-01/2003).
Ιατρός σεΜηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού της Σάμου και ΣΤΕΠ Ξάνθης , ορκισθείς στο βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού Υγειονομικού στις 16/10/95 (17/03/1992-17/06/1993).
Υπηρεσία υπαίθρουστο Περιφερειακό Ιατρείο Λαύκας, νομός Κορινθίας (12/09/1993-13/10/1994).

Μέλος Eπιστημονικών Συλλόγων και Εταιρειών

Μέλος της Ομάδας Εργασίας Ηχοκαρδιογραφίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας από 11/2003.
Μέλος της Heart Failure Association της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
Μέλος της Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Αποκατάστασης και Φυσιολογίας της Άσκησης της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας από 24/10/2003. European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR) (former Working Groups on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology).
Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας από 28/12/2001.
Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Στις 24/05/2004 εγγραφή στο Βρετανικό General Medical Council (Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο) και Specialist Register (Μητρώο Ειδικευμένων Ιατρών Καρδιολόγων).
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής.

Συμμετοχή σε Πολυκεντρικές ή άλλες Μελέτες

Πρωταρχικός Ερευνητής (Principal Investigator) του «ΜΗΤΕΡΑ» για το Μητρώο Εγκυμοσύνης και Καρδιακών Παθήσεων του EURObservational Programme της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας μετά την πρωτοβουλία μου ένταξης του νοσοκομείου στο Πρόγραμμα.
Υποερευνητής στην HERO-2 (Hirulog early reperfusion/occlusion trial).
Διεθνής επιδημιολογική μελέτη επιπολασμού DYSIS-GREECE, Merck.
Μετεγκριτική, μη παρεμβατική μελέτη MedGR/08/Ola-Hyp/002, Menarini.
Πολυκεντρική, ανοιχτή, μη-παρεμβατική μελέτη παρατήρησης ZOFEPRIL-plus (MeGR/05/Zof-Hyp/01), Menarini.
The STEP study (πολυκεντρική κλινική μελέτη παρατήρησης), Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης.
Μελέτη STAGE με τίτλο « Επιδημιολογικά δεδομένα και στοιχεία διάγνωσης και αντιμετώπισης ασθενών με σταθερή στηθάγχη στην πρωτοβάθμια φροντίδα στην Ελλάδα» της εταιρείας Menarini, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της «Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης».

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σεμινάριο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Μέτσοβο 24/11/90.
3ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Παθολογικής Ογκολογίας (28/09-01/10 1995, Ηράκλειο Κρήτης)
4ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Παθολογικής Ογκολογίας (Ηράκλειο Κρήτης 1996)
5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (14-16 Μαρτίου 1996, Αθήνα)
6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας (9-12 Οκτωβρίου 1997, Αθήνα)
23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (13-17 Μαϊου 1997, Αθήνα)
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (3-5 Απριλίου 1997, Αθήνα). Η παρακολούθηση του συνεδρίου αντιστοιχεί σε εκπαιδευτική πίστωση 23 μονάδων ESMO/MORA, κατηγορίας Ι.
Θεραπευτική Των Εκδηλώσεων Του Πολυμεταβολικού Συνδρόμου (3-5 Απριλίου 1998, Αθήνα)
24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (5-9 Μαϊου 1998)
10ο Παμπελοποννησιακό Καρδιολογικό Συνέδριο (12-14 Ιουνίου 1998)
19ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (22-24 Οκτωβρίου 1998).Αντιστοιχούν 10 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ,24-27/2/1999. Αντιστοιχούν 9 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2-4/11/2000. Αντιστοιχούν 10 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Καρδιακή Ανεπάρκεια 1999 (19-20 Μαρτίου 1999, Καρπενήσι )
4ο Ελληνο-Γαλλικό Ρυθμολογικό Συμπόσιο (25 Σεπτεμβρίου 1999, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).
20ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (14-16 Σεπτεμβρίου 1999, Κρήτη) Αντιστοιχούν 10 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας (3-5 Δεκεμβρίου 1999 )
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας , 2-4/2/2001, Αθήνα.
13η Ημερίδα-Εξελίξεις Στη Καρδιολογία, 13/01/2001. Αντιστοιχούν 2 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας , 7-10/03/2001, Ιωάννινα. Αντιστοιχούν 9 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 12/05/2001, Αθήνα.
22ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 22-24/11/2001, Θεσσαλονίκη. Αντιστοιχούν 10 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
16ο Συνέδριο «Εξελίξεις Στην Καρδιολογία», 8-10/1/2004, Αθήνα.
25ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 17-20/11/2004, Αθήνα.
7ο θεματικό συνέδριο «Εντατική Θεραπεία: Λοιμώξεις», 26-27/11/2004, Αθήνα.
«Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και χειρουργική αναδιαμόρφωση», 4/12/2004, Αθήνα.
ICE 2004-Interventional Cardiology Education meeting 2004, 10-11/12/2004, Μέτσοβο.
26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 3-5 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα μυστικά της δεξιάς κοιλίας. Ηχοκαρδιογραφική διάγνωση της πνευμονικής υπέρτασης και αξιολόγηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας, 6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα.
27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 2-4 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα.
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, 29/11-2/12/2006, Αθήνα.
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Περιφερική Αρτηριακά Νόσος, ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 25/10/2008.
4ο Συμπόσιο Εθνικής Επιτροπής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, 15 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα (5 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης).
1o Πανελλήνιο Συνέδριο Προνοσοκομειακής Καρδιολογίας, 11-13 Δεκεμβρίου 2009, Λουτράκι.
Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 12-14 Φεβρουαρίου 2009, Θεσσαλονίκη.
Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 18-20 Φεβρουαρίου 2010, Θεσσαλονίκη.
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα 5-7 Φεβρουαρίου 2010
10ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων. Ημερίδα Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α. 13-14/05/2011, Αθήνα.
Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 16-18 Φεβρουαρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention July 5-8/2012, Pylos, Greece.
«Εξελίξεις 2012 & Προοπτικές 2013 στην Καρδιολογία», 14-15 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα.
HEART VESSELS & STROKE, 25-27/01/2013, Αθήνα.
Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 14-16 Φεβρουαρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
12ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπέρηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων, 31/5-1/6/2013, Αθήνα.
Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2013, Ερέτρια, 6-7-2013.
34o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 10-12/10/2013, Αθήνα.
Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 20-22 Φεβρουαρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
«Σύγχρονη αντιμετώπιση συγγενών καρδοπαθειών: 40 χρόνια μετά», ΜΗΤΕΡΑ, 13/04/2014. Μοριοδότηση ημερίδας απο UEMS.
Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2014, Ερέτρια, 13-14/06/2014
Η διαχείρηση του ψυχικά πάσχοντα ασθενή στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, Πόρτο Χέλι, 3-4/10/2014
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας «Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων», Ιωάννινα 21-23 Νοεμβρίου 2014
«Σύγχρονες Απόψεις στην Κλινική Διαχείριση των Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου, Καμένα Βούρλα 3-5 Απριλίου 2015
10ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Καλαμάτα, 30/04-2/05/2015
4ο Συνέδριο Διακαθετηριακής Θεραπείας Δομικών Καρδιοπαθειών και Προσυνεδριακού Σεμιναρίου Ειδικευομένων και Νέων Καρδιολόγων, 14-16/052015, Αθήνα.
PUSLE & CARDIO ELECTRICS 2015, 12-14/06/2015 Χερσόνησος, Κρήτη.
Πανελληνια Σεμιναρια Ομαδων Εργασιας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 11-13/02/2016, Ιωάννινα.
11ο Συνέδριο Κλιικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, 11-14/03/2016, Μετέωρα.
«8ο Περιφερειακό Συνέδριο Βορειοανατολικού Αιγαίου» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και «4ο Συνέδριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων-Ημέρες Καλύμνου», 10-12/06/2016, Κάλυμνος.
«Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασηςγια την Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδείων», CCM Consultancy, 5/11/2016, Αθήνα.
«Λήψη κλινικών αποφάσεων στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις», 11/11/2016, Αθήνα.
Πανελληνια Σεμιναρια Ομαδων Εργασιας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 16-18/02/2017, Θεσσαλονίκη.
«Παράγοντες Κινδύνου και Καρδιαγγειακή Νόσος. Δύσκολες Κλινικές Περιπτώσεις», 31/3-2/4/2017, Καλάβρυτα.
17o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης, 6-8/4/2017, Θεσσαλονίκη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (3-7 Ιουλίου 1996, Αθήνα)

Συνέδριο Της Ευρωπαικής Οργάνωσης Ινστιτούτων Καρκίνου, “Καρκίνος των ηλικιωμένων” (10-12 Μαϊου 1996, Αθήνα)

13ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας (23-25 Απριλίου 1998, Αθήνα).Στο Συνέδριο αυτό αντιστοιχούν 9 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

14th International Meeting On Clinical Cardiology (15-17 April 1999, Athens)

International Symposium on Advances in Noninvasive Electrocardiology “ATHINA CONFERENCE” (28-29 May 1999)

XXIst Congress of the European Society of Cardiology (August 28-September 1,1999,Barcelona-Spain)

3rd International Symposium on Hypercholesterolaemia and Related Risk Factors, Athens, Greece, 9-11/12/1999.
15th International Meeting on Clinical Cardiology, Athens, Greece, 4-6/5/2000.

The Paris Course on Revascularization, Παρίσι, 23-26 Μαϊου

16th International Meeting on Clinical Cardiology, 19-21/04/2001, Αθήνα.

3rd International Symposium on Echocardiology, 27-29/09/2001, Αθήνα.

AICT (Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics), 7-9 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα.

20th International Meeting on Clinical Cardiology, 5-7 Μαΐου 2005, Αθήνα.

5th Cardiovascular MRI workshop and 7th International Symposium on Echocardiology, 6-8 Οκτωβρίου 2005,Αθήνα.

CCPR (International Course on Coronary, Carotid, Renal and Peripheral Endovascular Therapy), 16-17 Ιουνίου 2006, Λευκωσία, Κύπρος.

4th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, 30/11-2/12/2006, Αθήνα.

EUROECHO 10, 6-9 Δεκεμβρίου 2006, Πράγα, Τσεχία.

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY CONGRESS 2007, 1-5 Σεπτεμβρίου 2007, Βιέννη, Αυστρία.

EUROECHO 2007, 5-8 Δεκεμβρίου 2007, Λισσαβώνα, Πορτογαλία.

2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention, Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας, 6-8 Μαρτίου 2008

HEART FAILURE 2008, 14-17 Ιουνίου 2008, Μιλάνο, Ιταλία.

2ND INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR PREVENTION, 27-30 Ιουνίου 2008

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY CONGRESS 2008, 30/08-03/09/2008, Μόναχο, Γερμανία.

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY CONGRESS 2009, 29 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2009, Βαρκελώνη, Ισπανία.

UPDATE IN INTERNAL MEDICINE, 8-12/12/2008, Βοστώνη, ΗΠΑ.

ADVANCED CARDIAC TECHNIQUES IN SURGERY (ACTS 2009), 6-7 Μαϊου 2009, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY CONGRESS 2010, 28 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2010, Στοκχόλμη, Σουηδία.

HEART FAILURE 2011, 21-24 Μαϊου 2011 , Gothenburg, Σουηδία.

23rd European Meeting on Hypertension & Cardiovascular Protection, 14-17 June 2013, Milan, Italy.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

΄Η αξία διαδοχικών μετρήσεων των καρκινικών δεικτών CEA, Ca19-9 και Ca 50 σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου που υποβάλονται σε χημειοθεραπεία .

Μυλωνάκης ,Πεκτασίδης ,Βαρθαλίτης ,Δημητριάδης ,Τριανταφύλλης Δ. ,Καρατζαφέρη ,Παπαδοπούλου ,Βλαχόπουλος ,Αθανασίου.

Α Παθ. Ογκολ. Τμήμα ΓΠΑΝΠ Μεταξά.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (14-16 Μαρτίου 1996).

 

“DOXETAXEL (TAXOTERE ,TXT) σε ασθενείςμε μεταστατικό καρκίνο του μαστού.”

Βαρθαλίτης ,Τριανταφύλλης Δ. ,Παπαδοπούλου ,Καρατζαφέρη ,Πεκτασίδης ,Δημητριάδης ,Αθανασίου.

Α Παθολ. Ογκολ.. Τμήμα ΓΠΑΝΠ Μεταξά.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 23Ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (13-17 Μαϊου 1997)-(ομιλητής)

 

“DOXETAXEL(TAXOTERE,TXT) σε ασθενείς με μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)”

Βαρθαλίτης ,Παπαδοπούλου,Ρεσβάνη, Τριανταφύλλης Δ. ,Πεκτασίδης ,Δημητριάδης ,Αθανασίου.

A΄ Παθολ. Ογκολ. Τμήμα ΓΠΑΝΠ Μεταξά.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 23Ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (13-17 Μαϊου,1997).

 

“An out patient phase II study of subcutaneous Interleukin-2 and Interferon-alpha-2b in combination with intravenous Vinblastine in metastatic renal cell cancer.’’

Πεκτασίδης ,Βαρθαλίτης ,Κωστοπούλου,Μυλωνάκης ,Τριανταφύλλης Δ.,Παπαδοπούλου,Δημητριάδης ,Αθανασίου.

1st Department of Medical Oncology, Metaxas Memorial Cancer Hospital,Pireaus.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ: 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (3-5 Απριλίου 1997)

 

“Εκτίμηση συνολικής λειτουργικότητος της αριστερής κοιλίας με τη χρήση του δείκτη μυοκαρδιακής απόδοσης σε ασθενείς με HCM»

Ι.Α.Λακουμέντας, Φ.Πάνου, Δ. Τριανταφύλλης , Κ.Τραυλός, Γ.Ντούνης, Μ.Φουκαράκης, Ε.Μάτσακας, Α.Καραβίδας, Λ.Στεργίου, Α.Ζαχαρούλης.

Καρδιολογική Κλινική, ΠΓ Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς».

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ετήσιο 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , 8-12 Μαϊου 2001.

 

“Εκτίμηση της τμηματικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας με χρήση ιστικής DOPPLER ηχοκαρδιογραφίας (TDI) σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM)”

Φ.Πάνου, Ι.Λακουμέντας, Κ.Τραυλός, Δ. Τριανταφύλλης , Γ.Ντούνης, Α.Καραβίδας, Λ.Στεργίου, Σ.Καλιαμπάκος, Μ.Φουκαράκης, Α.Ζαχαρούλης.

Καρδιολογική Κλινική, ΠΓ Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς».

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ετήσιο 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 8-12 Μαϊου 2001.

 

Αίτια άμεσης και απώτερης θνησιμότητας μετά από πρωτογενή αγγειοπλαστική.

Βραχάτης ΑΔ., Καραβίδας Ι.Α., Γεωργούλας Β.Π., Μιχελακάκης Ν.Α., Τριανταφύλλης Δ.,Κυριακούλης Κ., Κουλούρης Α.Σ., Ζαχαρούλης Α.Α.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέμβριος 2000.

 

Εκτίμηση της επίδρασης του φύλου στην ικανότητα προς άσκηση ασθενών με αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

Ι.Φωτιάδης, Γ.Λάζαρος, Β.Παπαπαναγιώτου, Μ.Φουκαράκης, Δ.Καραβίδας, Α.Στεργίου, Β.Κρίκος, Δ.Τριανταφύλλης , Α.Ζαχαρούλης.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2000.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

“Chemotherapy for epithelial ovarian cancer in the elderly”

Athanasiou , Varthalitis,Vlahopoulos,Dimitriadis ,Triantafyllis D.,Karatzaferi.

1st Dept. of Medical Oncology ,Metaxa Cancer Hospital.

ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Conference of the European Cancer Institute, Cancer in the elderly (May 10-12,1996 Athens)

 

“Superiority of monotherapy Carboplatin ( C ) over C-based polychemotherapy in ovarian cancer”

Athanasiou, Varthalitis, Pektasidis,Vlahopoulos,Dimitriadis,Tsavaris, Triantafyllis D.,Karatzaferi.

1st Dept. of Medical Oncology ,Metaxa Cancer Hospital.

ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 1Ο Βαλκανικό Συνέδριο Ογκολογίας (3-7 Ιουλίου 1996, Αθήνα)

 

“Combined Carbopatin ( C ), plus Ifosfamide ( I ) and Cisplatin ( P ) in Non Small Cell Lung Cancer: a phase II study”

Vlahopoulos, Athanasiou, Varthalitis, Dimitriadis, Papadopoulou, Triantafyllis D., Konstantinidis, Pektasidis, Karatzaferi.

1st Dept. of Med. Oncology, Metaxa Cancer Hospital.

ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 1Ο Βαλκανικό Συνέδριο Ογκολογίας (3-7 Ιουλίου 1996, Αθήνα)

 

“Evaluation of global left ventricular function using myocardial performance index in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy”

FK Panou, J. Lakoumentas, D.Triantafyllis, K.Travlos, G.Dounis, E.Matsakas, A.Karavidas, L.Stergiou, S.Saridakis, A.Zacharoulis.

Cardiology Dept., Athens General Hospital, Athens, Greece.

The Fourth annual and plenary meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Lisbon,Portugal,2000.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

“An out patient phase II study of subcutaneous Interleukin-2 and Interferon-alpha-2b in combination with intravenous Vinblastine in metastatic renal cell cancer.’’

Πεκτασίδης ,Βαρθαλίτης ,Κωστοπούλου,Μυλωνάκης ,Τριανταφύλλης Δ.,Παπαδοπούλου,Δημητριάδης ,Αθανασίου.

1st Department of Medical Oncology, Metaxas Memorial Cancer Hospital,Pireaus.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

 

“Ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα οξέος προσθίου εμφράγματος οφειλόμενη σε εγγύς απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας”

Δ. Γ. Τριανταφύλλης, Α. Βραχάτης, Α. Ζαχαρούλης.

Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Μάρτιος-Απρίλιος 2005.

 

Οργανωμένη Κολπική Μαρμαρυγή Προσομοιάζουσα με Κολπικό Πτερυγισμό.

Ε. Γιαζιτζόγλου, Δ. Τριανταφύλλης, Δ. Κατρίτσης.

Ά Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 47: 63-66, 2006.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

΄΄Η αξία διαδοχικών μετρήσεων των καρκινικών δεικτών CEA, Ca19-9 και Ca 50 σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου που υποβάλονται σε χημειοθεραπεία.΄΄

Μυλωνάκης ,Πεκτασίδης ,Βαρθαλίτης ,Δημητριάδης ,Τριανταφύλλης Δ. ,Καρατζαφέρη ,Παπαδοπούλου ,Βλαχόπουλος ,Αθανασίου.

Α Παθ. Ογκολ. Τμήμα ΓΠΑΝΠ Μεταξά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY (CCT) 20 (4):348-353 1997

 

“Chemotherapy with methotrexate, carboplatin, mitoxantrone (Novantrone) and vincristine (Oncovin) in transitional-cell urothelial cancer”

Pectasides D., Mylonakis A.,Antoniou F., Kostopoulou M., Triantafyllis D., Papadopoulou M., Varthalitis J., Dimitriadis M., Athanasiou A.

1st Department fo Medical Oncology, Metaxa’s Memorial Cancer Hospital, Piraeus, Greece.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:Oncology 1998 Mar-Apr;55(2):139-44.

 

“An out patient phase II study of subcutaneous Interleukin-2 and Interferon-alpha-2b in combination with intravenous Vinblastine in metastatic renal cell cancer.’’

Πεκτασίδης ,Βαρθαλίτης ,Κωστοπούλου,Μυλωνάκης ,Τριανταφύλλης Δ.,Παπαδοπούλου,Δημητριάδης ,Αθανασίου.

1st Department of Medical Oncology, Metaxas Memorial Cancer Hospital,Pireaus.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:ONCOLOGY 1998 (55:10-15)

 

“Superiority of monotherapy Carboplatin ( C ) over C-based polychemotherapy in ovarian cancer”

Athanasiou, Varthalitis, Pektasidis,Vlahopoulos,Dimitriadis,Tsavaris, Triantafyllis D.,Karatzaferi.

1st Dept. of Medical Oncology ,Metaxa Cancer Hospital.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Journal of B.U.O.N.

 

“Combined Carbopatin ( C ), plus Ifosfamide ( I ) and Cisplatin ( P ) in Non Small Cell Lung Cancer: a phase II study”

Vlahopoulos, Athanasiou, Varthalitis, Dimitriadis, Papadopoulou, Triantafyllis D., Konstantinidis, Pektasidis, Karatzaferi.

1st Dept. of Med. Oncology, Metaxa Cancer Hospital.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Journal of B.U.O.Ν.

 

“Evaluation of global left ventricular function using myocardial performance index in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy”

FK Panou, J. Lakoumentas, D.Triantafyllis, K.Travlos, G.Dounis, E.Matsakas, A.Karavidas, L.Stergiou, S.Saridakis, A.Zacharoulis.

Cardiology Dept., Athens General Hospital, Athens, Greece.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:European Journal of Echocardiography (December 2000 Volume I Supplement 2)

 

“TEI-Pulsed tissue Doppler imaging index in the detection of viability in akinetic left ventricular segments”

Karabinos I, Papadopoulos A, Kranidis A, Koulouris S, Triantafillis D, Karvouni E, Katrisis D

Euroclinic Hospital, Cardiology Dept., Athens, Greece; Evangelismos Hospital, 1st Cardiology Dept, Athens, Greece

European Journal of Echocardiography, December 2003 (Vol. 4, Issue (Supplement), Page S82)