Η Καρδιολογία εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Είναι κοινή γνώση μεταξύ των ειδικών ότι η εγκυρότητα μιας μελέτης με υπερήχους εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την ειδική εμπειρία και τεχνική κατάρτιση του διενεργούντος την εξέταση. Από την άλλη μεριά η νέα γενιά υπέρηχο-καρδιογραφικών. Η βελτιωμένη απεικόνιση θέτει διαγνώσεις εκεί που προηγούμενα χάνονταν. Τεχνικά δύσκολες υπέρηχο-γραφικές εξετάσεις (παχύσαρκοι, καπνιστές, πνευμονοπάθειες, ηλικιωμένοι) καταλήγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ολοκληρωμένων μελετών. Οι νέες υπέρηχο-γραφικές τεχνικές στη Καρδιολογία (απεικόνιση Ιστικού Doppler, σκιαγραφικοί παράγοντες αντίθεσης, stress echo) έχουν βελτιώσει δραματικά τη διαγνωστική προσέγγιση.