Stress echo-Exercise echo

Stress echo-Exercise echo

Το stress echo συνδυάζει το Triplex καρδιάς με την πρόκληση φυσικής ή φαρμακολογικής φόρτισης για την εκτίμηση της παρουσίας, εντόπισης και έκτασης μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Η ανίχνευση τμηματικής διαταραχής της κινητικότητας της αριστερής κοιλίας (του καρδιακού μυός)...

Διαβάστε Περισσότερα
Έλεγχος νεαρών ατόμων προ της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες

Έλεγχος νεαρών ατόμων προ της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες

Οι αιφνίδιοι θάνατοι νεαρών ατόμων (ηλικία < 35 ετών) κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων αποτελούν τραγικά γεγονότα με σημαντικό αντίκτυπο στη κοινωνία. Αφενός εξαιτίας της πολύ μικρής ηλικίας στην οποία επισυμβαίνουν, αφετέρου εξαιτίας της φαινoμενικής...

Διαβάστε Περισσότερα
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

  Τα καρδιαγγειακά νοσήματα -στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά, περιφερική αρτηριοπάθεια- ευθύνονται για το 50% περίπου όλων των θανάτων στην Ευρώπη. Επίσης σοβαρή αιτία αναπηρίας και υγειονομικού κόστους. Το 1/3 περίπου των θανάτων που συμβαίνουν σε ηλικία κάτω των...

Διαβάστε Περισσότερα