Εμπειρία

Εμπειρία

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου στο τομέα των υπερήχων, η εμπειρία και η ειδική μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στις ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, μου δίνουν την αυτοπεποίθηση να συμβάλλω και εγώ απο τη μεριά μου σε μια ποιοτική και υπεύθυνη προσέγγιση στο χειρισμό του καρδιολογικού...