Εξειδικευμένο Καρδιολογικό & Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) Φορητές καταγραφές • HOLTER ρυθμού 24 ώρου • EVENT RECORDER 1 εβδομάδας • Περιπατητική καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης 24 ώρου Υπερηχογραφία • Υπερηχοκαρδιογράφημα-Triplex καρδιάς • Triplex θωρακικής αορτής Δυναμικές δοκιμασίες •...
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

  Τα καρδιαγγειακά νοσήματα -στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά, περιφερική αρτηριοπάθεια- ευθύνονται για το 50% περίπου όλων των θανάτων στην Ευρώπη. Επίσης σοβαρή αιτία αναπηρίας και υγειονομικού κόστους. Το 1/3 περίπου των θανάτων που συμβαίνουν σε ηλικία κάτω των...