Εξειδικευμένο Καρδιολογικό & Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) Φορητές καταγραφές • HOLTER ρυθμού 24 ώρου • EVENT RECORDER 1 εβδομάδας • Περιπατητική καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης 24 ώρου Υπερηχογραφία • Υπερηχοκαρδιογράφημα-Triplex καρδιάς • Triplex θωρακικής αορτής Δυναμικές δοκιμασίες •...
Stress echo-Exercise echo

Stress echo-Exercise echo

Το stress echo συνδυάζει το Triplex καρδιάς με την πρόκληση φυσικής ή φαρμακολογικής φόρτισης για την εκτίμηση της παρουσίας, εντόπισης και έκτασης μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Η ανίχνευση τμηματικής διαταραχής της κινητικότητας της αριστερής κοιλίας (του καρδιακού μυός)...