Εξειδικευμένο Καρδιολογικό & Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) Φορητές καταγραφές • HOLTER ρυθμού 24 ώρου • EVENT RECORDER 1 εβδομάδας • Περιπατητική καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης 24 ώρου Υπερηχογραφία • Υπερηχοκαρδιογράφημα-Triplex καρδιάς • Triplex θωρακικής αορτής Δυναμικές δοκιμασίες •...